Επιφανειακές Έρευνες στην Κύπρο

Η επιφανειακή έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργείται στην περιοχή του Τροόδους στα πλαίσια του πενταετούς Προγράμματος με τίτλο «Ερευνες και Ανασκαφές Κύπρου» του Τομέα Αρχαιολογίας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008. Η έρευνα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η μακρά και πετυχημένη παράδοση αρχαιολογικής παρουσίας του ΑΠΘ στην Κύπρο η αρχή της οποίας χρονολογείται στη δεκαετία του 1960.