Το ερευνητικό πρόβλημα

Η Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή στο Σουλτανάτο του Ομάν

Η εκτεταμένη παραλιακή περιοχή του Σουλτανάτου που περιλαμβάνει τμήματα του σημαντικού περάσματος των Στενών του Χορμούζ, αναφέρεται και περιγράφεται στον ‘Περίπλου’ του Νέαρχου, ναυάρχου του Μ. Αλέξανδρου κατά την επιστροφή των Μακεδόνων από την Ινδική χερσόνησο ως η ‘χώρα των ιχθυοφάγων’. Χωρίς να υπάρχουν μέχρι σήμερα ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων που να συνδέονται με την εποχή αυτή (τέλος 4ου αιώνα π.χ.) ή με την ελληνιστική περίοδο που ακολούθησε, η ελληνική αποστολή φιλοδοξεί να διερευνήσει αυτο το ενδεχόμενο.

Πιο συγκεκριμένα η αρχαιολογική έρευνα της ελληνικής αποστολής στο Ra’s al Hadd που βρίσκεται το ακρότατο ανατολικό σημείο της Αραβικής Χερσονήσου στην είσοδο του Αραβικού Κόλπου επικεντρώνεται στην ανασκαφική διερεύνηση του ομώνυμου Μεσαιωνικού Ισλαμικού Κάστρου. Στόχος ο εντοπισμός αρχαιολογικών επιχώσεων της ελληνιστικής περιόδου σε ανασκαφικές τομές που ανοίχτηκαν στην αυλή του Κάστρου.

Οι εθνογραφικές και εθνοαρχαιολογικές έρευνες, από την άλλη μεριά, αφορούν τη μελέτη των φυλών των Βεδουίνων που ζουν στην ίδια περιοχή και οι οποίες μόλις πολύ πρόσφατα (τέλος του 1970) πέρασαν στην εποχή της νεωτερικότητας. Αυτό που με ενδιαφέρει ως αρχαιολόγο ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η περιγραφή και κατανόηση πλευρών της ζωής και των καθημερινών ‘φυλετικών’ πρακτικών ομάδων που μετακινούνταν μέχρι πρόσφατα συνεχώς στο χώρο, και που αφορούν την κοινωνική τους οργάνωση, τις παραγωγικές τους δραστηριότητες (κτηνοτροφία, ψάρεμα), εποχικές μετακινήσεις τους αλλά κυρίως το πώς προσλαμβάνουν οι ίδιοι το συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής συγκρότησης.

Τέλος, οι ανθρωπολογικές μελέτες που διεξάγονται σχετίζονται με την κατανόηση των κοινωνιών αυτών και οδηγούν στην κατάρριψη των στερεοτύπων που κυριαρχούν στην εποχή μας σχετικά με το ‘ισλάμ’, τις πολιτικές και θρησκευτικές εκδοχές του.